Powiatowy Urząd Pracy w Iławie poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. programów do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora Technologicznego w Iławie. Dokumenty składać można do 17 lutego.

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. programów odpowiedzialna będzie między innymi za prowadzenie doradztwa, obejmującego kwestie związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, konsultowanie pomysłów biznesowych, prowadzenie monitoringu i doradztwa w zakresie pozyskiwania dotacji na działania rozwojowe oraz współpracę z partnerami i klientami Inkubatora Technologicznego w Iławie.

Planowany termin rozpoczęcia pracy w Inkubatorze Technologicznym w Iławie to 2 maja 2023 roku.

Ogłoszenie o naborze z listą wymagań niezbędnych i dodatkowych oraz kwestionariusz osoby kandydata i wzory oświadczeń dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie pod adresem https://bit.ly/3jzZ7RP.