Znane są już terminy naborów wniosków na dotacje mBanku na sfinansowanie matematycznych działań edukacyjnych. Do tej pory mFundacja przyznała 551 takich dotacji. Ich wartość wyniosła 4,5 miliona złotych.

Odbiorcami działań powinny być dzieci i młodzież szkolna. O dofinansowanie projektów, w ramach których mogą odbyć się konkursy, specjalne lekcje, dodatkowe zajęcia, spotkania i warsztaty, mogą wystąpić organizacje pozarządowe, szkoły i przedszkola publiczne, biblioteki i uczelnie wyższe.

Zgłoszony projekt może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Tematyka projektu powinna łączyć edukację matematyczną z ekologią.

Najbliższe terminy przyjęcia wniosków do 23 stycznia, 20 lutego i 20 marca. Pozostałe terminy opublikowane są na stronie www.mbank.pl. Decyzje o przyznaniu dotacji publikowane będą raz w miesiącu.

Regulamin określający zasady wsparcia przez mFundację dostępny jest na stronie www.mbank.pl. Pod tym samym adresem dostępny jest też wniosek o dotację.

Warto zapoznać się z książką „Matematyka na zielono”, która dostępna jest za darmo w formie ebooka.

Photo by luis arias on Unsplash