7 lutego został ogłoszony nabór do Ścieżki SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Do dyspozycji przedsiębiorców w 2023 roku będzie łącznie 6,67 mld zł. Środki te wesprzeć mają rozwój działań badawczych i innowacyjnych.

Ścieżka SMART to pierwszy konkurs uruchamiany w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Konkurs skierowany jest do sektora MŚP, ale też do dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych. Za realizację naboru dla mikro-, małych i średnich firm odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami naukowymi a biznesem, a pozyskane środki będzie można przeznaczyć na działania badawcze i innowacyjne, skupiające się przede wszystkim na gospodarce niskoemisyjnej, zmianach klimatu i gospodarce o obiegu zamkniętym.

Wnioski w konkursie będzie można składać od 21 lutego do 12 kwietnia. W pierwszym naborze do dyspozycji przedsiębiorców będzie 4,45 mld zł. Kolejne nabory w ramach Ścieżki SMART ruszą 30 marca (dla pojedynyczych MŚP), 10 maja (dla konsorcjów MŚP) i 6 czerwca (nabór projektów na rzecz dostępności dla pojedynczych MŚP).

Więcej informacji o konkursie znaleźć można na stronie programu Ścieżka SMART.