Trwa realizacja „Rządowego Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”, oferującego nisko oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowiska pracy. Program realizowany jest z powodzeniem już od 2013 roku przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wsparcie w postaci pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej kierowane jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Z pożyczek na utworzenie stanowiska pracy mogą z kolei skorzystać między innymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne szkoły i przedszkola, żłobki oraz kluby dziecięce.

Aktualna wysokość pożyczki, po którą można sięgnąć, wynosi 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość oprocentowania pożyczki zależna jest od rodzaju podjętej działalności i aktualnej stopy redyskonta weksli NBP.

Na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego zapoznać się można z przykładami firm założonych dzięki „Rządowemu Programowi Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”. Znajduje się tam również dział „Pytania i odpowiedzi”, wyjaśniający w szczegółowy sposób, kto, na jakich zasadach i w jaki sposób starać się może o wsparcie.

Pośrednikiem pożyczką z „Rządowego Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka.