Od 22 do 24 maja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie będzie można składać wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Z kolei od 29 do 31 maja przyjmowane będą wnioski o bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych to ważny instrument wspierający lokalne firmy, który generuje wzrost trwałego zatrudnienia na terenie powiatu. Przedsiębiorcy będą mogli starać się o refundację w wysokości do 35 tysięcy złotych na jedno nowe utworzone stanowisko pracy. Urząd przewiduje udzielenie w obecnym naborze 30 dotacji.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą z kolei udzielane osobom, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie lub filiach urzędu jako osoby bezrobotne. Urząd od lat wspiera w ten sposób mieszkańców powiatu iławskiego z pomysłem na własny biznes. Maksymalna wysokość wsparcia wynosić będzie w tym przypadku 30 tysięcy złotych. Urząd przewiduje udzielenie w obecnym naborze 33 dotacji. Oznacza to, że do dyspozycji mieszkańców powiatu i lokalnych firm w obu naborach będą aż 2 miliony złotych.

Informacje na temat naborów wraz z pełną dokumentacją i regulaminami znaleźć można na stronie internetowej www.ilawa.praca.gov.pl. Informacji udzielają dodatkowo Edyta Jankowska (tel. 89 644 32 19), Monika Falkowska-Paszynin (tel. 89 644 32 16) i Ewa Dorociak (tel. 89 644 32 18).

Warto dodać, że w 2022 roku Powiatowy Urząd Pracy w Iławie przyznał łącznie 153 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zrefundował też utworzenie 86 stanowisk pracy u 64 różnych pracodawców na terenie powiatu iławskiego. W całym 2022 roku przeznaczono na ten cel prawie 7,5 miliona złotych.