Do 31 maja przyjmowane są zgłoszenia uczniów techników i szkół branżowych z całej Polski do stypendialnego Programu Akcelerator Fundacji Inter Cars. Najlepsi uczniowie otrzymają roczne stypendia finansowe.

Program Akcelerator przeznaczony jest dla uczniów techników i szkół branżowych, którzy interesują się naukami ścisłymi, mechaniką samochodową, mechatroniką, informatyką, logistyką lub automatyką. Warto, aby uczniowie aplikujący do programu mieli na koncie sukcesy w konkursach lub olimpiadach, interesowali się najnowszymi osiągnięciami i trendami techniki motoryzacyjnej i angażowali się w działania społeczne.

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie rozwoju naukowego, społecznego i zawodowego uczniów techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.

Stypendyści otrzymają wsparcie finansowe w postaci comiesięcznego stypendium na cały rok szkolny oraz pakiet edukacyjny, dopasowany do ich potrzeb i planów oraz wyzwań współczesnego rynku pracy. Łącznie wyróżnionych zostanie w ten sposób 20 uczniów z całej Polski. Do każdego z nich trafi 8 tysięcy złotych, które wypłacone zostaną w dziesięciu równych ratach.

Szczegółowe informacje na temat Programu Akcelerator Fundacji Inter Cars znaleźć można na stronie www.fundacja.intercars.eu/akcelerator. Warto też zapoznać się z Regulaminem Programu.