Od 2 sierpnia mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Polsce Wschodniej, a więc i na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”.

Dofinansowanie przeznaczyć można na działania inwestycyjne, np. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń a także oprogramowania, audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0 oraz wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 3 miliony złotych przy wkładzie własnym wynoszącym 15%.

Wnioski przyjmowane będą do 25 października.

Szczegółowe informacje na temat działania „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” znajdują się na stronie www.parp.gov.pl.