Choć „Punkt doradztwa dla młodzieży” otwarty zostanie w Iławie dopiero w połowie października, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, zaangażowanych w realizację „Programu wsparcia zawodowego dla osób <30 w powiecie iławskim”, już teraz spotkać można podczas wydarzeń plenerowych odbywających się na terenie powiatu iławskiego.

W ramach projektu pilotażowego, który na terenie powiatu iławskiego realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, powstał bowiem mobilny „Punkt doradztwa dla młodzieży”. W ostatnich tygodniach z jego oferty można było skorzystać podczas gminnych świąt rolniczych, które odbyły się w Radomku, Kazanicach i Kisielicach.

Udział pracowników urzędu pracy w wydarzeniach plenerowych odbywających się na terenie powiatu iławskiego to część koncepcji, która zakłada dotarcie do osób zainteresowanych ofertą „Punktu doradztwa dla młodzieży” bezpośrednio w ich miejscu zamieszkania. Podobne działania realizowane będą także przez cały 2024 rok.

W trakcie spotkań z młodymi mieszkańcami gmin Iława, Lubawa i Kisielice można było uzyskać informacje o przyszłej ofercie „Punktu doradztwa dla młodzieży” i o działaniach, które będą realizowane w ramach „Programu wsparcia zawodowego dla osób <30 w powiecie iławskim”, w tym przede wszystkim o praktykach absolwenckich z premią, bonach na dojazdy i opiekę nad dzieckiem oraz o warsztatach z kompetencji cyfrowych i z zakładania działalności gospodarczej.

28 września, a więc jeszcze przed otwarciem punktu w urzędzie pracy, w Iławie odbędzie się konferencja „Pracownik <30. Szanse, korzyści i wyzwania”. Udział w niej wezmą przedstawiciele samorządów oraz pracodawcy z terenu powiatu iławskiego.