W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie uruchomiono specjalny punkt informacyjno-doradczy dla osób młodych. Pełnić on będzie funkcję tzw. „jednego okienka”, w którym osoby do 30 roku życia będą mogły z jednej strony uzyskać wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej i poradnictwa zawodowego, a z drugiej otrzymać informację o możliwych formach pomocy społecznej oraz o ofercie edukacyjnej, mieszkaniowej a nawet zdrowotnej powiatu. Dla części osób, które wezmą udział w projekcie urzędu pracy, przewidziano też wsparcie finansowe.

Punkt doradztwa dla młodzieży, który powstał w siedzibie urzędu pracy, to jedno z działań „Programu wsparcia zawodowego dla osób do 30 roku życia w powiecie iławskim”. Autorski program urzędu pracy ma w praktyce umożliwić osobom młodym podjęcie aktywności zawodowej i zdobycie doświadczenia zawodowego. Będzie on realizowany na terenie powiatu do końca przyszłego roku. Środki na jego wdrożenie w wysokości prawie 600 tysięcy złotych Powiatowy Urząd Pracy w Iławie pozyskał z rezerwy Funduszu Pracy w ramach projektu „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”.

Jesteśmy jednym z dwóch urzędów pracy w całym województwie, który został wytypowany do przetestowania swojego autorskiego pomysłu na wsparcie osób młodych – mówi Agata Steiner-Dembińska, dyrektor urzędu pracy. – Chcemy w ten sposób dotrzeć z pomocą do osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy i takich, które z bardzo różnych powodów mają trudności w podjęciu zatrudnienia.

Punkt doradztwa dla młodzieży znajduje się w siedzibie urzędu pracy w Iławie przy ulicy 1 Maja 8B. Czynny jest w dni robocze od godz. 7:15 do 15:15

„Jedno okienko” dla osób młodych

Z oferty punktu informacyjno-doradczego już teraz może skorzystać każda osoba do 30 roku życia, niezależnie od swojego statusu na rynku pracy. Pracownicy punktu podpowiedzą jej, jak znaleźć pracę, przygotują do rozmów kwalifikacyjnych, część osób skierują na darmowe warsztaty z kompetencji cyfrowych, w tym na zajęcia z obsługi programów biurowych, komunikacji zdalnej, mediów społecznościowych czy cyberbezpieczeństwa. Na wsparcie mogą też liczyć osoby z pomysłem na własny biznes.

To jednak nie wszystko. Pracownicy punktu dysponują kompleksową informacją o możliwych formach pomocy społecznej, ofercie edukacyjnej, mieszkaniowej i zdrowotnej powiatu. Znają też ofertę jednostek i instytucji w zakresie doradztwa psychologicznego, prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Nasze „jedno okienko” dla osób młodych pozwoli nam objąć naszych klientów kompleksową opieką i wsparciem – mówi Lucyna Krajewska, która odpowiada w urzędzie pracy za funkcjonowanie Działu usług rynku pracy. – W konsekwencji doprowadzi to do szybszego podjęcia przez nich aktywności zawodowej.

Program dla osób młodych to też wsparcie finansowe

Punkt, który powstał w urzędzie pracy, to część większego projektu dla osób młodych. Poza wsparciem informacyjnym i doradczym zaplanowano w nim też wsparcie finansowe dla osób do 30 roku życia.

Program wprowadza między innymi na terenie powiatu iławskiego system płatnych praktyk absolwenckich. Odbycie praktyki ma pomóc osobom młodym w zdobyciu pierwszych cennych doświadczeń zawodowych i ułatwić późniejsze znalezienie pracy. Uczestnicy projektu otrzymają premię stażową w wysokości 2500 złotych za każdy miesiąc praktyki. Będą też mogli starać się o zwrot kosztów dojazdu w sytuacji, gdyby praktyka odbywała się poza miejscem zamieszkania.

Jedną z barier w podjęciu zatrudnienia przez osoby młode jest brak doświadczenia – mówi Renata Zielińska, która odpowiada w urzędzie pracy za funkcjonowanie Działu instrumentów rynku pracy. – Nasz projekt pozwoli im na odbycie praktyk na terenie powiatu w miejscach, które umożliwią im zdobycie doświadczenia zgodnie z własnymi predyspozycjami i planami zawodowymi.

Na pomoc urzędu pracy będą mogły liczyć na przykład młode osoby mające pod opieką dziecko do siódmego roku życia. Do takiej osoby, w przypadku znalezienia pracy, trafi specjalny „bon na opiekę”. To 1000 złotych, które będą wypłacane przez sześć kolejnych miesięcy z przeznaczeniem na opłacenie żłobka, przedszkola lub opiekunki.

W programie przewidziano też środki na dojazdy do samego punktu. Wsparcie finansowe ma zlikwidować wszelkie bariery, które uniemożliwiały do tej pory młodym osobom podjęcie pracy.

Nasz projekt i nasze działania ukierunkowane są na zatrzymanie osób młodych w naszym powiecie – mówi Michał Młotek, zastępca dyrektora urzędu pracy. – Inwestujemy w osoby młode, Stawiamy na rozwijanie ich potencjału i umiejętności.

Młody pracownik to szanse i korzyści, ale też wyzwania

O nowej inicjatywie Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, która już teraz cieszy się sporym zainteresowaniem, można było więcej usłyszeć podczas konferencji „Pracownik <30. Szanse, korzyści i wyzwania”, która odbyła się w 28 września w Iławie. Gośćmi konferencji byli pracodawcy z terenu powiatu iławskiego oraz partnerzy projektu.

Podczas konferencji „Pracownik <30. Szanse, korzyści i wyzwania” można było usłyszeć o korzyściach wynikających z zatrudniania osób młodych

W trakcie konferencji można było wysłuchać dwóch eksperckich wystąpień o korzyściach wynikających z zatrudniania osób młodych. Anna Dias z HR Progres, która zajmuje się między innymi wdrażaniem do firm młodych osób, opowiedziała o współczesnych motywacjach i oczekiwaniach pracowników do 30 roku życia. Z kolei Anna Ciesielska z Instytutu Przedsiębiorczości i Nowych Technologii zwróciła uwagę pracodawców na wyzwania i korzyści, jakie wiążą się z zatrudnianiem osób młodych.

Informacje o realizacji „Programu wsparcia zawodowego dla osób do 30 roku życia w powiecie iławskim” są publikowane na stronie www.ilawa.praca.gov.pl oraz w mediach społecznościowych pod adresami facebook.com/pup.ilawa i facebook.com/inkubatortechnologicznyilawa.

Projekt pilotażowy „Program wsparcia zawodowego dla osób do 30 roku życia w powiecie iławskim” Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie jest dofinansowany z rezerwy Funduszu Pracy w ramach projektu „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”. Partnerami projektu są ośrodki pomocy społecznej i szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu iławskiego oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wartość projektu to 565 800 złotych.