2023 rok był okresem intensywnej, ale też owocnej pracy dla całego Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Dla przykładu: prawie do ostatniego dnia minionego roku, dzięki dodatkowym środkom, które udało się pozyskać w ciągu roku, udzielano dotacji na otwarcie własnej firmy oraz na doposażenie stanowisk pracy w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej. A to tylko część działań wspierających rynek pracy, bo środki z urzędu pracy przeznaczono też między innymi na prace interwencyjne oraz dofinansowanie kształcenia pracodawców i pracowników.

W 2023 roku dzięki dotacjom Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie na terenie powiatu iławskiego powstało prawie 90 nowych firm. Każda osoba bezrobotna, która starła się o dotację, mogła otrzymać w minionym roku nawet 30 tysięcy złotych. Wśród nowych firm, które powstały w ten sposób, przeważały działalności związane ze świadczeniem usług remontowych, stolarskich i budowlanych. Powstały też nowe warsztaty samochodowe, salony fryzjerskie i sklepy odzieżowe. Na liście są również usługi sprzątające, sprzedaż rękodzieła a nawet wynajem sprzętu ogrodniczego i mobilny serwis rowerowy. Łącznie w ten sposób na rynek pracy trafiło prawie 2,5 miliona złotych. Warto dodać, że wiele firm, które powstały w poprzednich latach dzięki dotacjom urzędu pracy, rozwinęło się i zaczęło zatrudniać pracowników. Jak podkreśla Agata Steiner-Dembińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, dotacje na otwarcie własnej firmy to jedna z najbardziej efektywnych form wspierania lokalnego rynku pracy.

Dużym zainteresowaniem w 2023 roku cieszyły się również środki na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych. W tym przypadku, dzięki środkom z urzędu pracy, udało się utworzyć 36 nowych miejsc pracy. Przeznaczono na ten cel prawie 1,3 miliona złotych. Przedsiębiorcy korzystali też chętnie w minionym roku z możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych. W ten sposób umożliwiono powrót na rynek pracy aż 173 osobom, które pozostawały do tej pory bez zatrudnienia. 676 tysięcy złotych przeznaczono też na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. Pełen wykaz osób i firm, które otrzymały wsparcie w minionym roku, wraz z profilem ich działalności, jest dostępny na stronie internetowej urzędu pracy pod adresem www.ilawa.praca.gov.pl.

Jest już plan naborów na 2024 rok

Znane są już orientacyjne terminy uruchamiania w 2024 roku wsparcia dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i dla przedsiębiorców. Pierwszy nabór zostanie ogłoszony już w lutym i dotyczyć będzie organizacji staży zawodowych. Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe ponownie będą mogły ubiegać się o środki na staże dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Jak pokazały poprzednie lata, staże to dobra propozycja dla osób, które chcą zdobyć cenne doświadczenie.

Także w lutym ogłoszony zostanie nabór na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W pierwszym naborze do dyspozycji będzie prawie pół miliona złotych. Środki z „KFS” to dla pracodawców szansa na pozyskanie dofinansowania na kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Środki z funduszu można przeznaczyć między innymi na kursy, egzaminy i studia podyplomowe oraz badania lekarskie i psychologiczne.

W tym samym czasie powinny zostać opublikowane informacje o możliwości pozyskania środków na organizację stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych. Prace interwencyjne to szansa na zatrudnienie osoby bezrobotnej z finansowym wsparciem urzędu pracy. Wsparcie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród pracodawców z terenu powiatu iławskiego.

W marcu ogłoszony zostanie nabór wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Urząd pracy od lat wspiera w ten sposób mieszańców powiatu iławskiego z pomysłem na własny biznes. Dotacje będą udzielane tym osobom, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie jako osoby bezrobotne. Także w marcu powinny zostać opublikowane informacje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wsparcie w tym przypadku trafi do tych pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby bezrobotnej.

W marcu ogłoszone zostaną nabory z „Programu wsparcia dla osób <30 w powiecie iławskim”. To autorski projekt urzędu dla osób z terenu powiatu iławskiego, które nie ukończyły 30 roku życia. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze środków na praktyki absolwenckie, opiekę nad dzieckiem czy dojazdy do miejsca pracy. Szczegółowe informacje na temat programu znaleźć można na stronie internetowej Inkubatora Technologicznego w Iławie pod adresem www.inkubator.ilawa.pl lub bezpośrednio w Punkcie doradztwa dla młodzieży, który znajduje się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich form wsparcia, jak również aktualności dotyczące naborów, są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie pod adresem www.ilawa.praca.gov.pl. Warto dodać, że osoby bezrobotne, poszukujące pracy, osoby z pomysłem na własny biznes oraz przedsiębiorcy, którzy szukają informacji o innych dostępnych formach wsparcia, mogą skontaktować się pracownikami Inkubatora Technologicznego w Iławie, który jest częścią urzędu pracy i ma swoją siedzibę przy ulicy Andersa 12.