Rusza nabór do programu wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19. Branże takie jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka oraz kultura mają szansę na wsparcie finansowe na rozwój lub przekształcenie ich profilu działalności.

Przedsiębiorcy z wymienionych branż będą mogli otrzymać wsparcie na działania inwestycyjne, szkoleniowe lub doradcze. Działanie inwestycyjne jest obowiązkowe w wysokości co najmniej 70% wszystkich nakładów projektu.

Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja 2024 roku. Firmy, aby ubiegać się o wsparcie na realizację przedsięwzięć, muszą spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim musiały odnotować spadek obrotów w latach 2020-2021 o co najmniej 30% w porównaniu do roku poprzedniego. Dodatkowo, wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą w jednym z wymienionych sektorów i potwierdzić, że prowadził ją najpóźniej od 31 grudnia 2019 roku lub od 20 marca 2020 roku.

Budżet naboru w woj. warmińsko-mazurskim wynosi 38 031 806 złotych. Więcej na temat naboru można przeczytać na stronie PARP oraz regionalnego operatora – Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Osoby zainteresowane wsparciem mogą wziąć udział w webinarium informacyjnym, które odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 12:00 (link do wydarzenia: https://bit.ly/3xVWGPZ). Podczas tego spotkania zostaną omówione szczegóły dotyczące wypełniania wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięcia MŚP (fot. Jay Wennington on Unsplash)