Trwa nabór wniosków do programu, który wspiera rozwój i umiędzynarodowienie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 24 kwietnia odbędzie się webinarium, podczas którego przybliżone zostaną zasady naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach inicjatywy „Granty na Eurogranty”.

„Granty na Eurogranty” to inicjatywa, której celem jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP i organizacji badawczych oraz wsparcie tych podmiotów w ubieganiu się o środki z programów centralnych ogłaszanych przez Komisję Europejską.

Cały proces przygotowania Eurograntu obejmuje takie działania jak: poszukiwanie partnerów, przygotowanie wniosku, jego tłumaczenie i przygotowanie prezentacji. Środki można będzie przeznaczyć także na usługi doradcze a nawet koszty podróży służbowych i przygotowania specjalistycznych analiz.

Nabór wniosków skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i trwa od 18 kwietnia 2024 roku do 17 kwietnia 2025 roku.

Budżet naboru wynosi 43 miliony złotych. Więcej na temat naboru można przeczytać na stronie PARP.

Informacje o webinarium znaleźć można z kolei tutaj (fot. Jakub Żerdzicki on Unsplash)