7 maja ogłoszony zostanie piętnasty nabór na najem biur w Inkubatorze Technologicznym w Iławie. Do dyspozycji przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie powiatu iławskiego oddane zostało jedno biuro o powierzchni 22,89 m2. Wynająć je można w preferencyjnej cenie, choć pod pewnymi warunkami.

To pierwszy nabór w tym roku. Na wynajem dla przedsiębiorców, osób planujących założenie działalności gospodarczej lub organizacji pozarządowych przeznaczone zostało biuro o powierzchni 22,89 m2 z pięcioma stanowiskami pracy. Biuro znajduje się w budynku przy ul. Andersa 12. Wynająć je można na okres 12 lub 24 miesięcy.

Cena wynajmu powierzchni w Inkubatorze za 1 m2 wynosi obecnie 27 zł, co oznacza, że miesięczne koszty najmu biura wynosić będzie 618,03 zł. W tę cenę wliczone są koszty eksploatacyjne oraz merytoryczne wsparcie pracowników inkubatora. Do dyspozycji klientów jest też ogrodzony parking. Budynek Inkubatora jest ponadto monitorowany.

Zasady naboru, który zostanie ogłoszony 7 maja określa regulamin, opublikowany na stronie www.inkubator.ilawa.pl. Szczegółowe wytyczne, w tym warunki naboru, znajdują się w ogłoszeniu o naborze. Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 maja. Jedynym dokumentem wymaganym do złożenia w naborze jest wypełniony formularz zgłoszenia.

Podmioty, które w wyniku naboru zostaną przyjęte do Inkubatora, zostaną zobowiązane, zgodnie ze złożoną ofertą, do przedstawienia pomysłu na rozwiązanie wybranego problemu społecznego lub gospodarczego powiatu iławskiego oraz przedłożenia propozycji działań, które będą musiały zostać następnie zrealizowane w czasie pobytu w Inkubatorze. Zgodnie z projektem umowy, na wybranych podmiotach spoczywać będzie ponadto obowiązek ubezpieczenia biura.

Osoby zainteresowane najmem powierzchni biurowej mogą obejrzeć budynek Inkubatora i biuro po wcześniejszym kontakcie e-mailowym: m.matusiak@pup.ilawa.pl, n.klosowska@pup.ilawa.pl lub telefonicznym: 896717909, 896717911.

Ogłoszenie o naborze, formularz zgłoszenia i pozostałe dokumenty związane z ogłoszeniem o naborze zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora Technologicznego w Iławie:

 

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Formularz zgłoszenia
 3. Karta oceny
 4. Projekt umowy
 5. Projekt protokołu zdawczo-odbiorczego
 6. Regulamin Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora Technologicznego w Iławie
 7. Cennik usług
 8. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami
 9. Oświadczenie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
 10. Oświadczenie w sprawie pomocy de minimis
 11. Protokół z dnia 20 maja 2024 r. z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania zgłoszeń dotyczących długoterminowego wynajmu powierzchni w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatorze Technologicznym w Iławie