Trwa nabór do programu „Digitrans”, który ma na celu zwiększenie cyfryzacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Program, wspierany przez Bank Światowy i Komisję Europejską, oferuje firmom wsparcie finansowe do 30 tys. zł. w ramach kilku ścieżek rozwoju.

W ramach wsparcia przedsiębiorcy mogą między innymi otrzymać dotację do 8 tys. zł. na zakup licencji i oprogramowania, skorzystać z analizy poziomu cyfryzacji, opracować plan transformacji cyfrowej oraz uzyskać indywidualne doradztwo i profesjonalne szkolenia.

Program jest przeznaczony dla firm działających w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim i małopolskim, które zatrudniają od 5 do 35 pracowników i prowadzą działalność od co najmniej 12 miesięcy.

Formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie zajmuje od 8 do 10 minut, znajduje się na stronie programu „Digitrans”.

Więcej informacji na temat programu i procesu aplikacyjnego znajduje się na stronie www.digitranspoland.pl.