Przez 10 dni – od 18 do 22 maja i od 25 do 29 maja w Inkubatorze Technologicznym w Iławie odbywać się będą dodatkowe konsultacje dla przedsiębiorców, którzy w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej chcieliby skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb ustawy) to instrument, który sprawia najwięcej trudności (o najczęściej popełnianych błędach pisaliśmy już w poradniku, który opublikowany został na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie i Inkubatora Technologicznego w Iławie).

Aby jeszcze bardziej ułatwić przedsiębiorcom wypełnianie wniosków i przyspieszyć uzyskanie dofinansowania, Powiatowy Urząd Pracy w Iławie zdecydował się zorganizować spotkania konsultacyjne z ekspertem. Odbywać się one będą od 18 do 22 maja i od 25 do 29 maja w Inkubatorze Technologicznym w Iławie. Udział w spotkaniach jest darmowy.

Z uwagi na duże zainteresowanie konsultacjami, obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem telefonu 89 671 79 11. Spotkania rozpoczynać się będą każdego dnia o godzinie 14:00.

Przed umówieniem się na spotkanie z ekspertem, warto zapoznać się z zasadami przyznawania dofinansowania i instrukcją wypełniania wniosków, które dostępne są pod adresem www.ilawa.praca.gov.pl.

Niezależnie od powyższych konsultacji osoby, które rozpatrują wnioski w ramach poszczególnych instrumentów, cały czas udzielają informacji telefonicznie:

 

  • niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł (art. 15 zzd ustawy) – Renata Zielińska, tel. 89 649 55 02 wew. 267
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb ustawy) – Klaudia Rutkowska, tel. 89 649 55 02 wew. 257
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art. 15 zze ustawy) – Klaudia Rutkowska, tel. 89 649 55 02 wew. 257
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – niezatrudniających pracowników (art. 15 zzc ustawy) – Michał Młotek, tel. 89 671 79 10 i Wojciech Wierzchowski, tel. 89 671 79 11