Kolejnych 40 milionów złotych trafi do mikro i małych przedsiębiorców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które dotknięte zostały skutkami pandemii COVID-19. Za realizację naboru wniosków o granty na kapitał obrotowy odpowiedzialna jest Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Poprzedni nabór, o którym pisaliśmy na stronach Inkubatora Technologicznego w Iławie, został unieważniony. Nowy nabór wystartuje już 4 listopada i potrwa do 10 listopada.

Do przedsiębiorców trafi łącznie 40 milionów złotych. Jest to wsparcie samorządu województwa dla tych firm, które zostały bezpośrednio dotknięte skutkami pandemii. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Środki dla przedsiębiorców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegóły dotyczące naboru opublikowane są na stronie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pod adresem www.wmarr.olsztyn.pl.