12 lipca ogłoszony został dziesiąty nabór na najem biur w Inkubatorze Technologicznym w Iławie. Do dyspozycji przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie powiatu iławskiego oddane zostało jedno biuro o powierzchni 12,11 m2. Wynająć je można w preferencyjnej cenie, choć pod pewnymi warunkami.

To już trzeci nabór w tym roku. Na wynajem dla przedsiębiorców, osób planujących założenie działalności gospodarczej lub organizacji pozarządowych przeznaczone zostało jedno biuro o powierzchni 12,11 m2 z trzema stanowiskami pracy. Znajduje się ono na piętrze budynku przy ul. Andersa 12. Biuro wynająć będzie można na okres 12 lub 24 miesięcy.

Cena wynajmu powierzchni w Inkubatorze za 1 m2 wynosi obecnie 25 zł brutto, co oznacza, że miesięczne koszty najmu biura wynosić będą do końca 2022 roku 302,75 zł. W tę cenę wliczone są koszty eksploatacyjne oraz merytoryczne wsparcie pracowników inkubatora. Do dyspozycji klientów jest też ogrodzony parking. Budynek Inkubatora jest ponadto monitorowany.

Zasady naboru, który został ogłoszony 12 lipca określa regulamin, opublikowany na stronie www.inkubator.ilawa.pl. Szczegółowe wytyczne, w tym warunki naboru, znajdują się w ogłoszeniu o naborze. Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 lipca. Jedynym dokumentem wymaganym do złożenia w naborze jest wypełniony formularz zgłoszenia

Podmioty, które w wyniku naboru zostaną przyjęte do Inkubatora, zostaną zobowiązane, zgodnie ze złożoną ofertą, do przedstawienia pomysłu na rozwiązanie wybranego problemu społecznego lub gospodarczego powiatu iławskiego oraz przedłożenia propozycji działań, które będą musiały zostać następnie zrealizowane w czasie pobytu w Inkubatorze. Zgodnie z projektem umowy, na wybranych podmiotach spoczywać będzie ponadto obowiązek ubezpieczenia biur.

Osoby zainteresowane najmem powierzchni biurowej mogą obejrzeć budynek Inkubatora i biura po wcześniejszym kontakcie e-mailowym: m.mlotek@pup.ilawa.pl i w.wierzchowski@pup.ilawa.pl lub telefonicznym: 896717910 i 896717911. Kolejny nabór planowany jest na październik 2022 roku. Wtedy do dyspozycji będzie biuro o powierzchni 9,46 m2.

Ogłoszenie o naborze, formularz zgłoszenia i pozostałe dokumenty związane z ogłoszeniem o naborze zgłoszeń firm chcących ubiegać się o przyjęcie do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora Technologicznego w Iławie:

 

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Formularz zgłoszenia
 3. Karta oceny
 4. Projekt umowy
 5. Projekt protokołu zdawczo-odbiorczego
 6. Regulamin Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora Technologicznego w Iławie
 7. Cennik usług
 8. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami
 9. Oświadczenie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
 10. Oświadczenie w sprawie pomocy de minimis
 11. Protokół z dnia 22 lipca 2022 r. z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania zgłoszeń dotyczących długoterminowego wynajmu powierzchni w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatorze Technologicznym