Kadry nowoczesnej gospodarki

 

„Kadry nowoczesnej gospodarki” to projekt testujący innowacyjny system wsparcia pozwalającego na zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych istotnych dla rozwoju lokalnego rynku pracy.

Istotą projektu jest wsparcie grupy 36 osób bezrobotnych i poszukujących pracy w realizacji rozbudowanego, profesjonalnego szkolenia z częścią praktyczną. W przypadku powiatu iławskiego zakłada on realizację 8-12-tygodniowego szkolenia z wybranych języków programowania (np. .NET, Delphi, Java) oraz podstawami branżowego języka angielskiego zakończonego egzaminem wewnętrznym, uzyskaniem oceny, rekomendacji i certyfikatu, z szansą zatrudnienia na terenie powiatu (głównie w formie pracy zdalnej) przez sektor IT z terenu całego kraju i z zagranicy. Realizatorem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Iławie.

Celem projektu pilotażowego jest stworzenie efektywnego instrumentu, wspierającego tworzenie wykwalifikowanej i elastycznej kadry pracowników, która stanie się podstawą dalszego rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu i będzie zdolna do przyciągania nowych inicjatyw gospodarczych, w przypadku powiatu iławskiego – z obszaru nowych technologii.

Projekt odpowiada na potrzebę poszerzania zasobów kadrowych, a w dłuższej perspektywie rozwiązuje problem deficytu i niedoboru wyspecjalizowanych kadr. Wsparcie ma ponadto charakter kompleksowy. Dotyczy ono obszaru związanego z mentalnością, kwalifikacjami, zabezpiecza nie tylko sferę zawodową, ale także bytową, rodzinną i mentalną. Ma w sobie także element inspiracji, motywacji i zachęty ludzi do rozwoju w branżach przyszłości.

Przewidywany czas realizacji projektu to okres od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 861 000 zł. Dofinansowanie z rezerwy Funduszu Pracy wynosi 856 000 zł.

Projekt pilotażowy „Kadry nowoczesnej gospodarki” Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie jest dofinansowany z rezerwy Funduszu Pracy w ramach projektu „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”.

KNG | Projekt