Program wsparcia zawodowego dla osób <30 w powiecie iławskim

 

„Program wsparcia zawodowego dla osób <30 w powiecie iławskim” to autorski projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, który ma ułatwić młodym osobom z terenu powiatu iławskiego podjęcie aktywności zawodowej i zdobycie doświadczenia zawodowego.

Projekt zakłada utworzenie w siedzibie urzędu pracy specjalnego punktu informacyjno-doradczego wyłącznie dla osób do 30 roku życia – niezależnie od ich statusu na rynku pracy. Pracownicy punktu będą wspierać młode osoby w znalezieniu pracy, dodatkowo będą też przekazywać im kompleksową informację o ofercie edukacyjnej, mieszkaniowej, socjalnej czy zdrowotnej powiatu. Klienci punktu będą też przygotowywani do rozmów kwalifikacyjnych, będą mogli brać udział w szkoleniach z zakresu zakładania działalności gospodarczej lub zajęciach podnoszących kompetencje cyfrowe.

Uczestnikom projektu będzie dodatkowo przysługiwało wsparcie w postaci:

  • płatnych praktyk absolwenckich
  • bonu na opiekę nad dzieckiem
  • bonu na dojazdy

Działania projektowe realizowane będą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie, 4 filiach urzędu w Kisielicach, Lubawie, Suszu i Zalewie oraz w Inkubatorze Technologicznym w Iławie.

Partnerami projektu są ośrodki pomocy społecznej i szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu iławskiego oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Czas realizacji projektu to okres od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku. Wartość projektu to 565 800 złotych.

Projekt „Program wsparcia zawodowego dla osób do 30 roku życia w powiecie iławskim” Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie jest dofinansowany z rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na projekty pilotażowe „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”.

KNG | Projekt