Przeprowadź bezpłatnie audyt innowacyjności Innovation Health Check

Przeprowadź bezpłatnie audyt innowacyjności Innovation Health Check

Ośrodek Enterprise Europe Network, który działa przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie, zaprasza MŚP z terenu województwa do skorzystania z bezpłatnego audytu innowacyjności Innovation Health Check. Audyt innowacyjności jest formą samooceny...