Pierwsze środki dla firm z Funduszy Europejskich

Pierwsze środki dla firm z Funduszy Europejskich

7 lutego został ogłoszony nabór do Ścieżki SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Do dyspozycji przedsiębiorców w 2023 roku będzie łącznie 6,67 mld zł. Środki te wesprzeć mają rozwój działań badawczych i...