Bezzwrotne wsparcie na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców

Bezzwrotne wsparcie na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jeszcze we wrześniu wystartuje konkurs na wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw, które dotknięte zostały skutkami pandemii COVID-19. Wiadomo już, że za realizację naboru wniosków o...