17 czerwca w Olsztynie odbędzie się konferencja „Przemysł drzewno-meblarski na Warmii i Mazurach – perspektywy inteligentnej specjalizacji”. To trzecie tego typu spotkanie firm związanych z produkcją i przetwórstwem drewna.

Spotkanie, w którym udział wezmą przedstawiciele branży z całej Polski, odbędzie się w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a partnerem Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli. Patronat honorowy nad konferencją objęła Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali prelegenci z Polski i z zagranicy. Przedstawią oni swoje doświadczenia w zakresie innowacyjności, budowania marki i ekspansji na rynkach zagranicznych.

Ciekawą propozycją dla uczestników są warsztaty grup fokusowych. Ich celem jest wzmocnienie dialogu i współpracy przedsiębiorstw w związku z kolejną możliwością pozyskania finansowania ze środków unijnych. Grupy fokusowe będą też dyskutować o budowaniu i promocji marki na rynku krajowym i zagranicznym, automatyzacji i cyfryzacji w kontekście problemów kadrowych branży oraz o nowych rozwiązaniach materiałowych i produktowych. Udział w warsztatach mogą wziąć przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zasady zgłaszania oraz program konferencji dostępny jest tutaj: https://bit.ly/30FUxmx.