Konsorcjum TISE/Asistera ogłosiło kolejną rekrutację do udziału w szkoleniach z cyklu „Programator”, organizowanych w ramach projektu „Programuj z POWERem”, finansowego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ciągu najbliższego roku na świecie brakować będzie około 1 miliona programistów. W Polsce brakuje już obecnie ponad 50 000 specjalistów.

Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy są szkolenia, w trakcie których możliwe będzie uzyskanie kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w charakterze programisty.

W ramach projektu możliwe będzie uzyskanie nieoprocentowanych pożyczeń na różne formy kształcenia z języków programowania. Ale nie tylko, bo wspierane będą też działania podnoszące kompetencje zawodowe.

Udział w projekcie mogą wziąć wszystkie osoby – także te bez wiedzy i doświadczenia w branży IT. Warunkiem jest posiadanie wykształcenia minimum średniego, brak wykształcenia wyższego informatycznego, brak doświadczenia w działalności związanej z oprogramowanie i doradztwem IT, ukończenie „szkolenia próbnego” z zakresu programowania przed udzieleniem pomocy zwrotnej oraz przejście testu sprawdzającego potencjał kandydata na programistę.

Każda osoba, która po ukończeniu szkolenia znajdzie zatrudnienie na stanowisku programisty, będzie zwolniona ze spłaty pożyczki.

Więcej informacji: https://bit.ly/2NiHIMt.