53 innowacyjne małe i średnie firmy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego mogą wziąć udział w projekcie „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator”. To szansa na wsparcia procesu rozwoju od pomysłu po zaprojektowanie prototypu.

Projekt, opracowany przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny i realizowany przy współpracy Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, Inkubatora Przedsiębiorczości w Biskupcu oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., powstał z myślą o rozwoju młodych przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur.

Zdaniem autorów projektu, wiele rewolucyjnych pomysłów młodych przedsiębiorców kończy się niepowodzeniem. Powodów jest wiele: brak zainteresowania klientów, wysokie koszty produkcji innowacji, niewłaściwe kanały komunikacji a przede wszystkim brak środków na wdrożenie.

Projekt „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator”, który trwać będzie do kwietnia 2021 roku, ma za zadanie zmniejszyć ilość niepowodzeń. Narzędziem do tego jest kompleksowe wsparcie młodych przedsiębiorców poprzez dostarczenie im wiedzy i narzędzi do skutecznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Wartość projektu wynosi ponad 3,3 mln. zł.

Więcej informacji: https://bit.ly/2xxUwnd.