Do 31 lipca można ubiegać się o środki na wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy. Do zdobycia jest nawet 30 tys. zł!

Środki te pozyskać można w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”. Jest to już szósta edycja programu, w ramach którego pozyskać można dofinansowanie na zakup komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Minimalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł, maksymalna aż 30 tys. zł.

O środki te ubiegać się mogą samorządowe instytucje kultury, będące samodzielnymi bibliotekami oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki. Ich organizatorem musi być gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska oraz gmina miejska.

Z aplikowania o środki wyłączeni są wnioskodawcy, którzy otrzymali w 2016 lub 2017 roku dofinansowanie w ramach tego samego programu oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”.

Więcej informacji: https://bit.ly/32h0yac.