Prawie 65 tys. zł. trafi do każdej gminy, która weźmie udział w programie „Internet dla każdego”. Środki te będzie można przeznaczyć na publiczne hotspoty, czyli punkty z bezpłatnym WiFi.

Program „Internet dla każdego” daje możliwość pozyskania dofinansowania instalacji całkowicie nowej publicznej sieci WiFi, ale też modernizacji lub rozszerzenia zasięgu sieci istniejącej. Wnioski o dotacje w wysokości 85% składać mogą gminy wpisane do rejestru jednostek samorządu terytorialnego jako gminy wykonujące działalność w zakresie telekomunikacji. Rejestr prowadzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Konkurs organizuje Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Nabór rusza już 7 września, a konkurs prowadzony będzie w trybie ciągłym do końca czerwca 2020 roku. Łącznie do rozdysponowania jest 120 mln. zł.

Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie konkursu.