Kolejne dotacje trafią z Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie do osób bezrobotnych z terenu powiatu iławskiego. Starać się o nie mogą między innymi osoby, które wróciły do Polski z zagranicy.

Siedem dotacji trafi do osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie lub prowadziły działalność gospodarczą za granicą i po powrocie do kraju nie przepracowały dwunastu miesięcy. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi w tym przypadku 25 tysięcy złotych.

Pięć dotacji trafi ponadto do osób które: są osobami bezrobotnymi do 30 roku życia, bezrobotnymi długotrwale, bezrobotnymi powyżej 50 roku życia, bezrobotnymi korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotnymi posiadającymi co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia lub bezrobotnymi niepełnosprawnymi. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 20 tysięcy złotych.

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie przewiduje także dodatkowe wsparcie w formie tzw. bonusu doradczego i bonusu szkoleniowego. Bonus doradczy to wsparcie w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów usług doradczych, finansowych lub prawnych dla przedsiębiorców zlecających usługi księgowo-rachunkowe na zewnątrz. Bonus szkoleniowy to wsparcie w wysokości 1000 zł na pokrycie kosztów szkolenia, kursów lub studiów podyplomowych.

Wnioski o dotacje można składać od 14 do 15 października. Kolejność wpływu nie decyduje o przyznaniu dofinansowania.

Szczegóły i regulamin: https://bit.ly/2o4S7PA.