Ponad 5 milionów złotych przeznaczy w 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Iławie na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Wsparcie, pozyskane przez urząd pracy między innymi ze środków europejskich, trafi do osób, które chciałyby założyć własną firmę, ale też – w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – do pracodawców, którzy w ten sposób będą mogli zwiększyć kompetencje swoich pracowników.

To jednak nie wszystko, bo form wsparcia, które zaoferuje w kolejnym roku Powiatowy Urząd Pracy w Iławie jest zdecydowanie więcej. – To, co robimy, to od dawna już nie tylko praca z osobami bezrobotnymi i klasyczne pośrednictwo w poszukiwaniu pracy – przyznaje Walerian Polak, dyrektor urzędu pracy. – Regularnie pozyskujemy i przeznaczamy środki na szkolenia, kursy, studia podyplomowe, organizujemy staże, doradzamy, wspieramy powstawanie nowych firm. Staliśmy się w ten sposób partnerem biznesowym dla firm, które funkcjonują i osób, które chcą założyć własną działalność – dodaje.

Na początek szkolenia i dotacje na nowe firmy

W 2019 roku największym zainteresowaniem cieszyły się wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, czyli środki na szkolenia, kursy czy studia dla pracowników (do pracodawców trafiło w 2019 roku ponad 600 tysięcy złotych, dzięki którym przeszkolono prawie 400 osób!) oraz dotacje na założenie własnej firmy (z tej możliwości w 2019 roku skorzystało aż 116 osób!). Pierwsze nabory i konkursy w tych obszarach ruszą już na początku roku.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego do pracodawców z terenu powiatu iławskiego trafi na początek ponad 360 tysięcy złotych. To jednak nie wszystko, bo, jak podkreślają pracownicy urzędu, kolejne środki mogą pojawić się w drugiej części roku. W 2020 roku priorytetem będzie wspieranie kształcenia osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, wspieranie kształcenia osób po 45 roku życia oraz wspieranie kształcenia w związku z rozwojem w firmach technologii.

Oczywiście, z finansowania różnego rodzaju szkoleń, kursów i egzaminów będą mogły skorzystać także osoby bezrobotne. Nabór wniosków dla tej grupy zainteresowanych zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2020 r.

Urząd pracy nie zapomina też o osobach, które chciałyby założyć własną firmę. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej zaczną trafiać do osób bezrobotnych już w lutym. Warto przy tej okazji dodać, że przy Inkubatorze Technologicznym, który funkcjonuje w strukturach urzędu pracy, działa stały punkt konsultacji dla osób chcących założyć własną firmę. Każda osoba, która zastanawia się nad prowadzeniem własnej działalności na terenie powiatu iławskiego, a chciałaby uzyskać więcej informacji o założeniu i prowadzeniu firmy, może skorzystać z profesjonalnego doradztwa. Wystarczy zgłosić się do pracowników inkubatora, który ma swoją siedzibę przy ulicy Andersa 12.

Dodatkowe wsparcie w 2020 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy trafi też do tych pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby bezrobotnej. W 2019 roku ta forma wsparcia cieszyła się także dużym zainteresowaniem.

Ułatwiamy start na rynku pracy

W 2020 roku kontynuowane będą również staże absolwenckie (w 2019 roku urząd pracy wsparł w ten sposób 55 osób). To pomoc w ułatwieniu startu zawodowego osobom kończącym naukę i wchodzącym na rynek pracy, które chciałyby zdobyć pierwsze doświadczenia i praktyczne umiejętności. Jak się okazuje, staże absolwenckie to też okazja na zatrudnienie. W wielu przypadkach osoby, które podjęły staż, po jego zakończeniu pozostają już w danym miejscu pracy. Już teraz można starać się o staże absolwenckie w instytucjach i organizacjach pozarządowych, działających na terenie powiatu iławskiego. Staże rozpoczną się od przyszłego roku, a wykaz przyznanych miejsc można znaleźć na stronie internetowej urzędu.
Ponownie będzie można ubiegać się też o zwrot kosztów dojazdu do pracy (ze wsparcia tego typu w 2019 roku skorzystały 382 osoby z terenu powiatu iławskiego, głównie z małych miejscowości). Udzielane też będzie wsparcie w zakresie subsydiowanego zatrudnienia. Pracodawcy będą mogli w przyszłym roku ubiegać się o refundację części kosztów zatrudnienia pracowników.

Urzędnicy czekają na pytania

Informacje o tych i o innych formach wsparcia, konkursach, naborach i dotacjach, publikowane są na stronach internetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie pod adresem www.pup.ilawa.pl oraz w mediach społecznościowych. Z kolei z ofertą Inkubatora Technologicznego w Iławie zapoznać się można pod adresem www.inkubator.ilawa.pl.