Do 6 grudnia można zgłaszać się do VII edycji konkursu badawczego „Postaw na Słońce”, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy o mikroinstalacjach OZE. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Konkurs „Postaw na Słońce” ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o mikroinstalacjach OZE, czyli o urządzeniach, które pozwalają wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek. W konkursie szczególny nacisk kładziony jest na fotowoltaikę, czyli technologie przetwarzania energii słonecznej na elektryczną.

Konkurs odbywa się w formule online, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Aby wziąć w nim udział, należy w pierwszej kolejności utworzyć zespół konkursowy składający się maksymalnie z dziesięciu uczniów i opiekuna. Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę. Przebieg kolejnych etapów opisany jest na stronie www.postawnaslonce.pl.

Aby zarejestrować swój udział w konkursie, wystarczy wypełnić krótki formularz.

fot. Andreas Gücklhorn on Unsplash