23 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła program dla firm, które z powodu pandemii musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność. Budżet programu wynosi 13 mld. zł. Organem przyznającym pomoc w ramach Tarczy 2.0. jest Polski Fundusz Rozwoju.

Pomoc może być udzielana od 15 stycznia, a wnioski będzie można składać do 28 lutego. Środki trafią do firm – mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność w 38 branżach z Polskiej Klasyfikacji Działalności, które wymienione zostały na stronie www.gov.pl.

Pomoc trafi do firm, które są zarejestrowane i prowadzą działalność w Polsce, odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i nie mają zaległości podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne. Warunki udzielania wsparcia przedstawione zostały szczegółowo na stronie www.gov.pl.

Tarcza 2.0 ma zapobiec spadkowi przychodów i utracie płynności finansowej, a w konsekwencji zmniejszeniu ryzyka utraty miejsc pracy i bankructwa najbardziej dotkniętych przedsiębiorstw.

4, 5, 7 i 8 stycznia odbędą się bezpłatne szkolenia online, z których przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jakie są warunki finansowania programu i jak aplikować o środki z Tarczy Finansowej 2.0. Więcej informacji znaleźć można na stronach www.pfrportal.pl.