Na początku 2021 roku ruszy rekrutacja do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, koordynowanego przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu. Wsparcie, między innymi na tworzenie nowych miejsc pracy, przeznaczone będzie także dla przedsiębiorców z terenu powiatu iławskiego.

Wsparcie, jakie oferuje Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej, będzie można przeznaczyć między innymi na tworzenie nowych miejsc pracy w powstających i istniejących firmach, doradztwo specjalistyczne z zakresu tworzenia biznesplanu czy pomoc w rozliczeniu otrzymanych środków.

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej to też wsparcie pomostowe, które trwa nawet do 12 miesięcy i może być przeznaczone na bieżące funkcjonowanie podmiotu oraz wsparcie opiekuna biznesowego na etapie prowadzenia działalności.

Dotacja na stworzenie jednego miejsca pracy wynosi maksymalnie 24 tys. zł. W ramach tej kwoty możliwe jest sfinansowanie następujących wydatków: wartości niematerialne i prawne, aktywa trwałe, wyposażenie, prace remontowe i budowlane oraz środki obrotowe.

Wspomniane wsparcie pomostowe przyznawane jest na okres 6 miesięcy. Na 1 osobę miesięcznie wynosi 2000 zł przy zatrudnieniu na więcej niż połowa etatu.

Konkursy na wsparcie w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej odbywać się będą w czterech rundach: od 4 do 8 stycznia 2021 roku, od 5 do 9 kwietnia 2021 roku, od 5 do 9 lipca 2021 roku oraz od 4 do 8 października 2021 roku.

Więcej informacji na temat funduszu znaleźć można na stronie www.owies.eswip.pl.