Powiatowy Urząd Pracy w Iławie pozyskał kolejne środki finansowe, które pozwolą na założenie nowych i rozwój istniejących firm. Część pieniędzy trafi do przedsiębiorców, które zdecydują się na zatrudnienie osób bezrobotnych, druga część do osób bezrobotnych, którzy zdecydują się na założenie własnej firmy. Po raz pierwszy wysokość jednej dotacji na założenie działalności wyniesie aż 30 tysięcy złotych. Nabory ruszą na początku października.

Do budżetu urzędu pracy trafiły dodatkowe 3 miliony złotych. To środki, o które Powiatowy Urząd Pracy w Iławie zabiegał już w sierpniu. Na początku września do Starosty Powiatu Iławskiego trafiła informacja z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o przyznaniu, zgodnie ze złożonymi wnioskami, pieniędzy na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową. Środki pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy.

Aby je otrzymać, Powiatowy Urząd Pracy w Iławie przeprowadził szczegółowe analizy i zaproponował ministerstwu realizację dwóch przygotowanych przez siebie programów: „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”, który pozwoli na wsparcie osób zamieszkujących wsie i małe miasta oraz „Programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości” dla wszystkich osób bezrobotnych. Na realizację każdego z nich, po rozpatrzeniu wniosków, ministerstwo przyznało urzędowi po 1,5 miliona złotych.

Środki te wykorzystane zostaną teraz na przyznanie co najmniej 88 dotacji, które pozwolą na założenie nowych firm oraz co najmniej 21 dotacji na wyposażenie lub doposażenie nowych stanowisk pracy w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych. Po raz pierwszy wysokość dotacji na założenie nowej firmy wyniesie aż 30 tysięcy złotych. To o 5 tysięcy złotych więcej niż w pierwszym tegorocznym naborze. Osoby rozpoczynające działalność dzięki dotacji, wezmą także udział w bezpłatnym jednodniowym szkoleniu z podstaw funkcjonowania firmy.

Część pozyskanych środków zostanie ponadto przeznaczona na nabywanie i podnoszenie kompetencji przez osoby bezrobotne oraz na finansowanie dojazdów do pracy. Nabory ruszą już na początku października, a szczegóły i zasady przyznawania dotacji opublikowane zostaną na stronie internetowej www.pup.ilawa.pl.

Jak informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Agata Steiner-Dembińska, w tym roku dzięki dotacjom urzędu powstały już 94 firmy. Pierwszy nabór na dotacje rozstrzygnięty został w maju.
Warto dodać, że to kolejne środki finansowe, które w ostatnim czasie trafiły do Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. W sierpniu informowaliśmy o przyznaniu urzędowi prawie 1 miliona złotych na stworzenie kadry programistów. O szczegółach tego projektu oraz zasadach udziału przeczytać można na stronie www.inkubator.ilawa.pl. Łączna kwota środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na aktywne formy, która w 2021 roku trafiła do Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, wynosi już prawie 9,5 miliona złotych, a dodatkowe 10 milionów złotych wspierało lokalnych przedsiębiorców w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”.