Niezmiennie dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców i osób bezrobotnych z terenu powiatu iławskiego cieszyły się tegoroczne nabory, ogłoszone przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Do tej pory można było pozyskać środki na otwarcie działalności gospodarczej, stworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy oraz na finansowanie szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. Pracownicy urzędu pracy starają się pozyskać kolejne środki na wsparcie przedsiębiorców i osób bezrobotnych i już teraz zapowiadają kolejne nabory. Osoby zainteresowane wsparciem urzędu powinny śledzić stronę www.ilawa.praca.gov.pl, gdzie publikowane są wszystkie najistotniejsze informacje o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.

Podobnie jak w zeszłym roku, w pierwszej kolejności Powiatowy Urząd Pracy w Iławie przekazał środki na wsparcie kształcenia pracowników. Przyjmowanie wniosków o przyznanie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego rozpoczęło się już 7 lutego i, z uwagi na ogromne zainteresowanie, trwało zaledwie jeden dzień. Już pierwszego dnia wpłynęła do urzędu większość z ponad 200 wniosków, które złożono w naborze.

KFS to wydzielona część Funduszu Pracy, która jest przeznaczona na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców, między innymi na kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych czy badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu. – Celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których kompetencje są nieadekwatne do wymagań zmieniającej się gospodarki i sytuacji na rynku pracy – wyjaśnia Agata Steiner-Dembińska, dyrektor urzędu pracy. – W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel 350 tysięcy złotych. Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy uda się ogłosić jeszcze jeden nabór, tym razem z rezerwy KFS – dodaje.

W tegorocznym naborze złożono dokładnie 203 wnioski na kwotę 1,5 miliona złotych. Ostatecznie wsparcie trafiło do 99 firm, które przeszkolą 334 osoby w najróżniejszych obszarach, od rachunkowości podatkowej i marketingu, przez obsługę i eksploatację urządzeń specjalistycznych aż po zabiegi kosmetyczne i kulinaria.

Równie dużym zainteresowaniem, podobnie jak w zeszłym roku, cieszyły się dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi obecnie 30 tysięcy złotych i o taką kwotę mogły starać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie. – W tym przypadku naszym celem jest wsparcie osób, które często mają pomysł na własny biznes, ale nie mają środków na start – informuje Agata Steiner-Dembińska. – W pierwszym w tym roku naborze wpłynęło do nas aż 80 wniosków – dodaje.

Dotacje mogą trafić ostatecznie do 74 osób, co skutkować będzie utworzeniem takiej samej liczby nowych firm na terenie powiatu iławskiego. Powstaną firmy zajmujące się świadczeniem usług sprzątających, dekarskich, brukarskich, remontowych, wykonywaniem instalacji elektrycznych, nowe warsztaty samochodowe, część nowych działalności zajmie się projektowaniem wnętrz, usługami kosmetycznymi, fryzjerskimi, krawieckimi a nawet produkcją zabawek i nagrań.

Przedsiębiorcy mogli w tym roku starać się także o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. – To pomoc dla firm, której celem jest wsparcie inwestycji i tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy – wyjaśnia Agata Steiner-Dembińska. – Polega ona na zwrocie środków, które pracodawca wydał na zakup wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej – dodaje.

Wysokość refundacji, którą mogły uzyskać firmy na jednego pracownika, wynosi 30 tysięcy złotych. W 2022 roku Powiatowy Urząd Pracy w Iławie rozdysponował do tej pory na ten cel do ponad 1,5 mln. zł. Kwota ta pozwoli na utworzenie 52 nowych miejsc pracy na terenie powiatu iławskiego.

Oprócz rozstrzygniętych naborów w trybie ciągłym przyjmowane są wnioski na organizację prac interwencyjnych i finansowanie szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych.

Jeśli urzędowi pracy uda się pozyskać kolejne środki na wsparcie przedsiębiorców i osób bezrobotnych, informacje o naborach publikowane będą na stronach www.ilawa.praca.gov.pl oraz www.inkubator.ilawa.pl. Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie zapoznać się można też z wynikami i warunkami organizowanych naborów.