Od 1 do 16 sierpnia można składać wnioski w konkursie „Akademia HR”. Do dyspozycji przyszłych operatorów na projekty rozwijające kompetencje w firmach jest aż 100 milionów złotych.

Celem konkursu jest wyłonienie autorów projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i i pracowników, które przygotują ich do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmach.

Budżet „Akademii HR” to aż 100 milionów złotych, przy czym dofinansowanie pojedynczego projektu nie może przekroczyć 13 888 889 zł.

Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Więcej informacji na temat „Akademii HR” i trwającego naboru znaleźć można na stronie www.parp.gov.pl.