Ponad 300 osób wzięło udział w „Mundurowych Targach Pracy”, które odbyły się 24 kwietnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie. Targi dają mieszkańcom powiatu iławskiego możliwość zapoznania się z ofertą i warunkami zatrudnienia w takich formacjach jak służba więzienna, policja, straż pożarna, straż graniczna i wojsko.

„Mundurowe Targi Pracy” to inicjatywa Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Wydarzenie odbywa się w Iławie regularnie od kilku lat, a zainteresowanie nim, co widać po tegorocznej edycji, jest coraz większe.
W tym roku w organizację targów, poza urzędem pracy, zaangażowały się Komenda Powiatowa Policji w Iławie, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie oraz Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostródzie.

– Naszym celem jest zapoznanie mieszkańców powiatu z ofertą zatrudnienia i warunkami pracy w służbach mundurowych – mówi Agata Steiner-Dembińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. – Chcemy ułatwić bezpośredni kontakt z przedstawicielami służb mundurowych, tak aby każdy zainteresowany miał szansę na bezpośrednią rozmowę i uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania.

Wśród uczestników targów przeważały osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Drugą grupę uczestników stanowiły osoby zainteresowane zmianą pracy. W targach wzięli też udział uczniowie ostatnich klas trzech iławskich szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku oraz I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy.

Uczniowie szkół, poza zapoznaniem się z ofertą służb mundurowych, poznali także ofertę Punktu Doradztwa dla Młodzieży, który działa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie oraz Inkubatora Technologicznego w Iławie, który wspiera mieszkańców powiatu iławskiego w zakładaniu własnych firm.

– Mundurowe Targi Pracy, które organizujemy, nie tylko łączą potencjalnych pracodawców z osobami poszukującymi pracy, ale również wpływają na wzrost świadomości młodzieży na temat kariery w służbach mundurowych – mówi Lucyna Krajewska z urzędu pracy. – Obserwujemy, jak wiele osób podejmuje decyzję o przyszłej karierze właśnie dzięki udziałowi w takich wydarzeniach – dodaje.

Kolejne „Mundurowe Targi Pracy” odbędą się najprawdopodobniej we wrześniu. Informacje na temat wydarzenia publikowane będą na stronie www.ilawa.praca.gov.pl.