Współpraca ze szkołami

Jednym z celów Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatora Technologicznego w Iławie jest promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród mieszkańców powiatu iławskiego oraz popularyzacja wysokich technologii i prac badawczo-rozwojowych, szczególnie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Inkubator wspiera też rozwój, pomaga w promocji osiągnięć uczniów i indywidualnych talentów.

Uczniowie ze szkól ponadpodstawowych mają też możliwość uczestniczenia w spotkaniach z naukowcami i przedsiębiorcami. Dla szkół organizowane są lekcje o tematyce zbieżnej z działaniami Inkubatora.

Regularnie przekazujemy szkołom z terenu powiatu iławskiego informacje o konkursach i możliwościach pozyskania środków zewnętrznych na wyposażanie pracowni czy dodatkowe działania w różnych obszarach. Zainteresowanym uczniom przekazujemy informacje o stypendiach i konkursach. 

Szkoły i uczniowie, którzy poszukują informacji i wsparcia, mogą kontaktować się z Inkubatorem Technologicznym w Iławie dzwoniąc pod numer+48896717909 lub +48896717911 oraz pisząc na adres kontakt(a)inkubator.ilawa.pl.

Dołącz do naszych klientów

Zadzwoń do nas!

+48896717909
+48896717911

Odwiedź nas!

Poznaj nas!